Verwijzing

Voor behandeling bij voor manuele therapie was een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.           

In 2006 is een verwijzing niet meer verplicht . U kunt nu rechtstreeks naar de manueel theapeut. De beroepsgroep heeft zich daar al lang op voorbereid. Ook in verschillende andere landen is deze directe toegang al langer de gewone praktijk.

Bij twijfel over de indicatie kunt U de arts vragen om een √©√©nmalig consult (op verwijzing),  waarbij de therapeut de arts schriftelijk zal informeren over zijn / haar eventuele hulpmogelijkheden.

Twijfelt U niet, dan kunt u gewoon een afspraak maken met de, manueel therapeut voor een screening met het doel na te gaan of U een met manuele therapie of fysiotherapie behandelbare indicatie heeft. Met Uw goedvinden krijgt Uw huisarts hiervan altijd een bericht. Na de screening zal voor daadwerkelijke behandeling nog een intake en onderzoek volgen voor de behandeling kan beginnen. Screening is altijd verplicht om in behandeling te kunnen komen. Zonder screening kunt U alleen door de arts verwezen worden (Dit is wettelijk geregeld)

Na verwijzing door de arts is een intake en onderzoek altijd nodig om U gericht te kunnen behandelen.