Verschillen in  manuele therapie

Het verschil OMT met MT.

 Het is de nog maar vraag of er in de manuele geneeswijzen enig verschil is tussen osteopathie, chiropractie , de manuele geneeskunde en de OMT.

Dit geldt net zo goed voor het verschil tussen de OMT en de MT. 
Er zit echter wel verschil zit in de profilering. 
Dat is een belangrijk item, omdat zonder profilering niets een bestaansrecht heeft. 
In medische en paramedische beroepen is het oneigenlijk om enige reclame te maken. 

Dit  suggereert dat alles wel is geregeld door de overheid en dat de patiënt één route kan volgen naar zorg.  Dit is niet het geval. Zeker niet nu er door veranderingen in ons zorgstelsel een zorgmarkt is ontstaan. 

De vraag naar alternatieve hulp is zo groot dat er ook hier een markt is ontstaan. 
Daar is profilering én kwaliteit een noodzaak. 
Het zijn deze twee zaken die de OMT onderscheiden van de MT.  

OMT is de meest originele vorm van manuele therapie voor fysiotherapeuten dat op een internationaal  niveau aanvankelijk is bepaald  door de medische discipline zelf en  wat verder is  ontwikkeld door de IFOMT. Eigenlijk zouden alle manueeltherapeuten "orthopedisch" dus "internationaal erkend" moeten zijn.   
De OMT moet de meest effectieve therapie neer zetten in de markt. 
Internationaal kan een therapie zich profileren wanneer men ervan overtuigd is dat er tenminste een gelijkwaardige kwaliteit is met andere manuele geneeswijzen. 
Voor de voortgang van de orthopedische manuele therapie is het noodzakelijk dat deze beroepsgroep zelf bepaalt hoe deze kwaliteit moet worden ingevuld. 
Wanneer fysiotherapeuten blijvend invloed willen hebben op de OMT, kan er geen gelijkwaardigheid zijn in de manuele geneeswijzen. Dat komt door concurrentie van belangen (fysiotherapeuten en manueel therapeuten) in één beroepsgroep. 
In Nederland is de MT nooit synoniem geweest aan de OMT. Dat heeft te maken met een oude interne strijd om erkenning.
Manuele therapie is in Nederland begonnen als een verbijzondering van de fysiotherapie, terwijl OMT internationaal toch echt een specialisatie is. 
De NAOMT heeft er daarvoor ook voor gekozen geen lidvereniging te willen zijn van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie). Wel is er samenwerking met het KNGF.
Manuele therapie moet naar mijn mening uit de status van "lidverenigingen" van het KNGF, omdat er buiten de fysiotherapie ook andere manuele geneeswijzen bestaan. Pas dan is 
MT OMT.