Titel en opleiding

Het was Dr.Cyriax die als eerste de "orthopaedic medicine" als een specialisatie beschouwde en het deze naam gaf. 
De naamstoevoeging "orthopedisch" is afkomstig uit deze orthopaedic medicine. 
Het beslaat dat deel van de orthopedie, dat zich bezighoudt met de weke delen van de tractus locomotorius, inclusief de raakvlakken met vele andere (para) medische specialismen. Het international seminar gebruikte voor het eerst "orthopedisch" in haar naam.

De titel "orthopedisch manueel therapeut" kan in Nederland worden behaald na studie aan de "Opleiding Orthopedische Manuele Therapie" te Delft. 
De Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie (NAOMT), heeft de titel "orthopedisch manueel therapeut" als dienstverleningsnaam beschermd voor haar leden.

De NAOMT heeft om de vergelijking in het woord therapeut met  " fysiotherapeut" te vermijden ook de naam "Orthopedisch Manueelkundige" ingevoerd.

De opleiding:

De "Opleiding Orthopedische Manuele Therapie" te Delft is tot heden de enige opleiding in Nederland die door de associatie NAOMT) is erkend. 
Deze opleiding is vanaf het begin geheel gebaseerd op grondslagen van de IFOMT.

AIIeen fysiotherapeuten kunnen de opleiding met "OMT" examens afronden. 
Zij die elders als manueeltherapeut zijn afgestudeerd dienen een aparte toets af te leggen voor lidmaatschap van de NAOMT.

 Eind zeventiger jaren is de "Nederlandse Akademie Orthopedische Geneeskunde"gestart. 
Het was Cyriax zelf die hier de eerste cursussen gaf. 
Meerdere orthopedische manuele therapeuten zijn geëxamineerd in deze basiskennis voordat zij zich verdiepten in de orthopedische manuele therapie. 
Het kennisdeel "orthopedische geneeskunde" is nu geïntegreerd in de opleiding voor orthopedisch manueel therapeut. 
De Opleiding Orthopedische Manuele Therapie is een afsplitsing van de "Nederlandse Akademie Orthopedische Geneeskunde." Na de afspilsing hadden de opleidingen geen relaties meer met elkaar.
De inhoud van de opleidingen is dan ook zeer verschillend.

Geregistreerden aan de Akademie voor Orthopedische Geneeskunde zijn dus géén orthopedisch manueel therapeut. 
Evenmin zijn elders geregistreerde manueel therapeuten,  "orthopedisch manueel therapeut".

De therapie wordt in Delft nu gedoceerd door internationale grondleggers van de orthopedische manuele therapie en door personen die door deze grondleggers zijn geëxamineerd. Docentschappen van Evjenth, Kaltenborn, Lamb en Thue en anderen maakten door hun directe inbreng het huidige onderwijsniveau mogelijk. 
De manipulatieve therapie heeft daarmee voor het eerst haar hoge originele standaard in Nederland gewaarborgd.

Deze kwaliteit onderscheidt zich door haar originele naam: "orthopedische manuele therapie."

De opleiding vraagt nu meer dan tweeduizend uren studie. 
De opleiding wordt in studieblokken gegeven. 
Stages zijn verplicht alvorens aan examens kan worden deelgenomen. 
Er waren drie examensniveaus. 
Het totaal aantal examenuren was elf. 
De eerste examinatoren waren: 
Hans van der Berg en Dr.Jonquiere, en Lamb en Thue. 
In 1991 studeerden de eerste therapeuten af.  In 2006 Zullen de nieuwe orthopedische manueel therapeuten gaan studeren via de Hogeschool van Utrecht. Dan zal de opleiding op Master-niveau (universitair-niveau) worden gedaan. Ook ander manuele therapie opleidingen zijn tegenwoordig professional master opleidingen

 

Verplichte nascholing:

Het is nodig dat de therapeut op een hoog niveau blijft, terwijl verdere uitbouw van het beroep zeker zal plaatsvinden. 
Daarnaast is nascholing voor het Centraal Kwaliteitsregister een verplichting, welke consequenties heeft voor de declaratiessysteem van het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg)

Verdere opleidingen  en het master-niveau. Lees verder........