Tarieven

Tarievenlijsten zijn wettelijk verplicht in wachtruimtes voor fysiotherapie- praktijken. Wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt wordt buiten je om aan de verzekering gedeclareerd. Alleen wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of wanneer je onvoldoende verzekerd bent, kunnen onderstaande tarieven voor jou persoonlijk van kracht zijn.

1.Screening (beoordeling indicatie) 14,10
   
2.Intake en onderzoek na screening 32,25
(Screening + intake + onderzoek) € 45,60
   
3.Intake en onderzoek na verwijzing € 39,50
   
4.Behandeling orthopedische manuele therapie 46,35
5.Eénmalig manueeltherapeutisch onderzoek (met speciale verwijzing van de arts) € 61,55
   
6.Toeslag aan huis 17,00
7.Toeslag behandeling in inrichting 9,60
8.Telefonische zitting (vooraf afgesproken) € 11,90
9.Toeslag buiten reguliere werktijden € 50,50
   
10.Niet nagekomen afspraak orthopedische manuele therapie € 46,35
   
11.Apart verstrekte verband- en hulpmiddelen € 10,00 ex BTW
12.Eenvoudige korte rapporten € 25,00 ex BTW
13.Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 67,35 ex BTW

In deze praktijk zijn er met nagenoeg alle zorgverzekeringen contracten aangegaan.
Je kunt erop rekenen dat dit ook voor jouw zorgverzekering geldt.

Contractueel kunnen er afwijkende tarieven gelden met verzekeringen waar andere tariefafspraken mee zijn gemaakt.