Privacy en beroepsgeheim

 

Natuurlijk heeft uw therapeut een geheimhoudingsplicht. Hij dient echter ook gegevens van u vast te leggen om bij de volgende behandeling te weten wat hij moet doen.
Ook moet hij vastleggen wie uw huisarts is en uw verzekering, die waarschijnlijk uw behandeling betaald.

 

Dat vastleggen van gegevens is in een nieuwe Europese wet streng gereguleerd. Dit geldt ook voor de fysiotherapeut.
De verandering in de wetgeving heeft te maken met de digitalisering, waardoor opslag en transport van data erg makkelijk, maar daarmee ook gevaarlijk wordt.
De nieuwe Europese wetgeving bepaald nu wat bedrijven en organisaties met uw persoonsgegevens mogen doen.

 

Gevaren van “open” persoonsgegevens moet u niet onderschatten.
Simpele combinaties van geboortedatum of telefoonnummer en naam geven in openbare databases ook veel van uw persoon bloot.
Een Burgerservicenummer (BSN) met uw paspoortnummer kan een aankoop bevestigen en  uw fotograferen van het kenteken van de auto kan bewijzen
dat u in Groningen bent geweest.
Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Denk aan uw vingerafdruk, DNA en gezichtsherkenning.

Om dit “web” van te koppelen gegevens zou  klein mogelijk te houden, wordt zo min mogelijk vastgelegd en moet dit ook weer periodiek uit de systemen worden verwijderd.
Bedenk dat u zelf voor uw privacy ook gevaarlijk bezig kunt zijn: Denk aan e-mails, WhatsApp, Facebook, Twitter, Google, klantenkaarten, telefoon en GPS,
aankopen via internet of kopieën van uw ID. U bent hier zelf vrij in.
Er zijn landen die uw vrijheid willen beperken en die landen zijn heel blij met uw “Big-data”. The world is watching you!
Wanneer u denkt dat het negatieve effect  voor u wel mee zal vallen, kunt u ook bedenken dat u dan mogelijk ook deze landen stimuleert misbruik te maken van de
nieuwe digitale wereld.

 

Uw therapeut moet zich voor uw veiligheid verantwoorden en houden aan de regelgeving.
Het doel van het reguleren van Persoonsgegevens is te zorgen dat u niet bang hoeft te zijn voor misbruik en u zich vrij kunt blijven voelen.

 

Het gaat er hier in de praktijk dus om, digitale en andere sporen van uw klachten te kunnen uitwissen wanneer deze niet meer nodig zijn.
Tegelijkertijd moet het werkbaar zijn voor de hulpverlener en moeten uw gegevens met uw toestemming uitgewisseld kunnen worden.
U bent eigenaar van die gegevens en u heeft het recht van inzage / correctie en u moet die gegevens kunnen meenemen.
Dat beperkt zich wel tot uw eigen gegevens die u zelf heeft ingebracht, niet tot de professionele aantekeningen van de hulpverlener.
Dit heeft te maken met bedrijfsgegevens die weer het privacy van de hulpverlener zijn.