Verbijzonderingen

Verbijzonderingen zijn eigenlijk specialisaties in de fysiotherapie.

De status specialisatie is omstreden, omdat er  politiek onduidelijkheden zijn wat dat dan betekent voor het beroep fysiotherapeut. In de nabije toekomst zal de status een daadwerkelijke specialisatie gaan worden.
Er is geen echt antwoord op de vraag: doet de verbijzonderde therapeut alléén zijn / haar specialisatie,  gaat het om een extra kwaliteit in een bepaalde richting of is de therapeut een "super" fysiotherapeut? 

Het liefst ziet men uiteraard een therapeut die alle fysiotherapierichtingen maximaal  beheerst. Dit is echt onmogelijk, omdat het werkterrein dan te groot wordt. 
Voor erkenning van een verbijzondering is in ieder geval extra nascholing verplicht.

De oplossing voor het politieke probleem is mijns inziens dat er twee verschillende functies los van elkaar kunnen bestaan in één beroep. 
De verbijzondering is een vervolg op de algemene fysiotherapie. 
In het marktgebeuren is dat normaal een plus, wat betekent dat er een hogere waardering zou mogen bestaan voor de beter opgeleide. 
Deze visie is echter omstreden, omdat de extra kosten voor de fysiotherapie dan zouden stijgen. 
 

In verbijzonderde registers (Het Centraal Kwaliteitsregister) staan verbijzonderde therapeuten vernoemd.   

Dit zijn:                                                   

Manueeltherapeuten    
Kinderfysiotherapeuten
Geriatrisch fysiotherapeuten
Sportfysiotherapeuten       
Bekkenbodemtherapeuten
Oedeemtherapeuten

Registratie is er ook voor een register voor de"algemeen" fysiotherapeut zie www.fysionet.nl .   De registers zijn gebaseerd op kwaliteitskenmerken en de registratie is verplicht voor verbijzonderenden die daar een speciaal tarief voor rekenen.     

Bovengenoemde verbijzonderingen zijn erkend, met name omdat een registratie financiële gevolgen geeft. Er zijn gerichte belangenverenigingen in de fysiotherapie. 

Dit zijn de:    

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg.                                                                  
Nederlandse Vereniging bij Hart- en Vaatziekten. 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek.  
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  Tandheelkunde.
De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsfysiotherapie.
De Nederlandse Vereniging voor Dierfysiotherapie.

 

Omdat sommige van bovengenoemde deelzorggebieden niet passen in de gezondheidszorg is daarvoor een eigen tarief van toepassing (Bedrijfsfysiotherapie en Dierfysiotherapie).