Geschiedenis van de orthopedische manuele therapie

In de oudheid werden in verschillende culturen behandelingen uitgevoerd aan de wervelkolom en ledematen. Manipulatieve therapieën kregen meer aandacht rond de eeuwwisseling, waar zij zich ontwikkelden naast de medische wetenschap (osteopathie,chiropaxie). Afgestudeerden werden gekwalificeerd tot "doctor" (D.O. resp. D.C.). 
Een aantal van deze ideeën en technieken werden vanwege hun directe succesvolle toepassingen ook gebruikt door artsen en fysiotherapeuten. 
Ook in deze manipulatieve groep ontstonden diverse ideeën over de methodiek. 
Kaltenborn e.a hebben initiatieven genomen om allerlei manipulatieve vraagstukken op een internationaal seminar (Gran Canaria, 1973) te bespreken. 
Deelnemers aan dit seminar konden bij befaamde artsen examens afleggen om hun kennis over het gehele gebied van de manuele therapie te tonen. Zijn doel was het om eenheid in het handelen te krijgen.

Zij die het door manueelgeneeskundigen bepaalde niveau bereikten verenigden zich en noemden dit kennisgebied:orthopedische manuele therapie. Zij verenigden zich in de "international Federation Orthopaedic Manipulative Therapists (lFOMT)" in 1974.Educational standards werden in 1978 opgesteld door Edwards, Grieve, Kaltenborn en Lamb en later ook door Maitland. 
Het IFOMT werd in 1978 erkend als sub-group van de World Confederation of Physical Therapists. Deze organisatie heeft officiële relaties met de WHO.  In Nederland ontstond onafhankelijk van deze organisatie de methode v.d.Bijl. 
De Eindhovense school (nu de SOMT te Amersfoort) ontstond uit internationale kennis van manipulatieve therapieën zonder ooit gecontroleerd te zijn volgens de standaard van de IFOMT.
 "Bijl-isten" en de Eindhovengroep zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). 
In opdracht van het IFOMT heeft deze vereniging (NVMT) haar kwaliteitsniveau inmiddels herzien.  

Huidige situatie:De IFOMT heeft inmiddels vele internationale conferenties gehouden. 
Leden zijn de verenigingen in tenminste 14 landen met therapeuten, allen opgeleid volgens deze standaard. 
De huidige voorzitster van het Membership Committee van de IFOMT, Jull, gaf goedkeuring aan het curriculum van de Opleiding Orthopedische Manuele Therapie te Delft (1992). 
De Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie (NOAMT), die de belangen behartigt van afgestudeerden, heeft met de NVMT zitting in de Educational Committee Europe van de IFOMT. 
Samen met de Maitland Stichting en de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie hebben zijn zitting als één lid in de IFOMT.

Middels een Centraal Kwaliteitsregister beheerd maar onafhankelijke van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie worden  Manueeltherapeuten geregistreerd. 
Zij zijn alle afgestudeerden en de nascholing wordt gecontroleerd.  

Verdere geschiedenis van de Manuele therapie in Nederland