De behandelmogelijkheden bij de fysiotherapeut

Behandelmogelijkheden kunnen per praktijk erg verschillen. In praktijken met veel verschillende therapeuten kunnen veel extra mogelijkheden ontstaan zoals ondermeer specialisaties.

In deze praktijk is de specialisatie de manuele therapie zoals deze internationaal wordt toegepast  (orthopedische manuele therapie). Verder is er ervaring sinds 1999 in het toepassen van dry needling, een westerse vorm van acupunctuur en nuad phaen boran, de Thaise fysiotherapie / manuele therapie sinds 2008.

Klassiek in de fysiotherapie is de oefentherapie, de massage en de fysische therapie in engere zin. Echter taken zoals begeleiden, coachen, gesprekken over therapie en uw gezondheid en het signaleren van ander hulp behoevende problematiek behoren tot het vakgebied.

Onderstaande apparatuur wordt vaak nog zelden gebruikt en zal veelal ergens achterin een kast staan..........

 

Oefentherapie Massage Fysische therapie in engere zin

Oefentherapie:

Oefentherapie bestaat uit het bewegen, waarbij gericht geprobeerd wordt invloed uit te oefenen op speciale doelen. 
Hierbij gaat het veelal of verbetering van de beweeglijkheid, de spierkracht, het uithoudingsvermogen, de coördinatie, de circulatie, ontspanning, ademhaling en de algehele conditie.

Het is mogelijk dat bewegingen passief worden, maar het doel, dus ook de oefeningen zijn veelal actief. 
Een tussenvorm van geleide bewegingen is mogelijk.

Oefenen kan als grondoefeningen, met apparaten, met materiaal (gewichten / ballen), in het water, aan de loopbrug, aan de gewichtloosheidsimulator, aan oefenramen. met spiegels, video, biofeedback of bijvoorbeeld een lopende band.

Er zijn speciale oefenmethodes voor neurologische stoornissen, orthopedische stoornissen, de houding, de sport,incontinentie, voor ouderen of voor de sensomotorische ontwikkeling bij kinderen.

Beide figuren boven: ruimte en materiaal voor training

De behandel methodes komen uit allerlei richtingen (disciplines), de sport en uit diverse landen.

pijl.gif (883 bytes)

Massage: 

Massage bestaat uit allerlei handgrepen, waarbij de bekendste zijn de strijking, de kneding, frictie, vibratie en kloppen. 
Dit wordt toegepast op diverse weefsels: huid, onderhuidsbindweefsel, littekens, spieren, pezen, botvlies, en bv. lymfevaten. 
Bindweefselmassage en periostmassage zijn bijzondere vormen, omdat zij indirect via reflexnormalisering het onderliggende weefsel beïnvloeden.

  rechts: een moderne behandelbank                

pijl.gif (883 bytes) 

Fysische therapie in engere zin:  

Dit houdt in het met een geneeskundig doel toedienen van fysische prikkels, met uitzondering van radioactieve straling. 
De therapie is vaak a-specifiek en symptoomgericht.  De wetenschappelijke beoordeling van veel apperatieve behandelvormen zijn de laatste jaren in het kader van "evidence based practice" ter discussie komen staan. Fysische therapie wordt om deze reden steeds minder gebruikt.
Zelden zijn zij daarom de enige behandelvorm. Onderstaand vindt U toch enige onderdelen.

pijl.gif (883 bytes) 

Elektrotherapie Ultrageluidtherapie Thermotherapie Hydrotherapie
Balneotherapie Elektrodiagnostiek Elektro-magnetische golven Lichttherapie

 

pijl.gif (883 bytes)

Elektrotherapie:

De elektrotherapie bestaat uit verschillende onderdelen:

Gelijkstroom:     Gelijkstroom,continue    
  Gelijkstroom,onderbroken
  Iontoforese
  Diadynamische-stroom
  Träbertstromen
Wisselstromen: Interferentiestromen.
  Tens  (mobile therapie)                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                              Links: diverse elektronische behandelvormen
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

pijl.gif (883 bytes)

 

Balneotherapie:

Balneotherapie treft men nu eigenlijk alleen nog aan in Kuuroorden.

Het betreft zwavelbaden, koolzuurbaden, zoutbaden, modderbaden e.d.  
Zij zijn wat alternatief geworden, en worden zeker regulier in Nederland niet meer gebruikt voor geneeskundige doelen.             

pijl.gif (883 bytes)

Ultrageluidtherapie

Ultrageluid wordt in de fysiotherapie gebruikt in frequenties van 1 tot 3 mhz en doseringen van ongeveer 0,2 tot 3 Watt per vierkante centimeter. 
Daarbij kan de basisfrequentie worden onderbroken in kortere impulsen.                        

pijl.gif (883 bytes)

Elektrodiagnostiek:  

De diagnostiek betreft het geven van impulsen ter bepaling van de benodigde prikkeltijden en stroomsterkten (i.t-curven en accomodatiecurven)

Het geven van stroomvormen ter bepaling van de sensibele verhoogde prikkelbaarheid (Galvanopalpatie)

Het bekijken van gestoorde bewegingspatronen of spierspanning door oppervlakte elektroden (Oppervlakte EMG)

pijl.gif (883 bytes)

Thermotherapie:  

Deze valt uiteen in warmtetherapie en koudetherapie.

Warmtetherapie: Paraffine
  Hotpacks
Koudetherapie: Ijs of koudepakkingen.
   

pijl.gif (883 bytes)

Elektromagnetische golven:

Dit wordt ook wel diathermie genoemd. 
Het zijn hoogfrequente golven met meestal kortegolf of microgolffrequenties. 
Verschillende soorten elektroden geven verschillende dieptewerkingen, waarbij warmte centraal staat, maar ook andere biologisch genoemde effecten een rol spelen. 
Er kan hoog gedoseerd worden door de basisfrequenties in impulsen te onderbreken.
       links: een apparaat voor hoogfrequenttherapie

Magneetveldtherapie maakt gebruik van laagfrequente golven. 
De golflengten zijn meer "fysiologisch"en hebben "biologische" effecten. 
Specifieke frequenties kunnen daarbij specifieke effecten hebben.

pijl.gif (883 bytes)

Lichttherapie:

Hieronder vallen infrarood, daglicht, ultraviolet licht en laser. 
Infrarood is een vorm van warmtetherapie, daglicht wordt eigenlijk alleen gebruikt ter behandeling van sommige depressies (niet in fysiotherapiepraktijken). 
Ultraviolet licht wordt gebruikt bij huidafwijkingen zoals psoriasis (vaak als PUVA). 
Laserlicht wordt gebruikt om energie toe te voegen bij wonden of oppervlakkige spier-peesaandoeningen. 

pijl.gif (883 bytes)

Hydrotherapie:

Hydrotherapie wordt gebruikt om zijn temperatuur, opwaartse druk, waterstraalkracht of als weerstand om tegen te oefenen.   

De temperatuur wordt gebruikt ter pijndemping, spierspanningverlaging, en ter beïnvloeding van de circulatie. 
Van de hydrotherapie wordt gebruik gemaakt in zwembaden, loopbaden en vlinderbaden om te oefenen. 
De waterstraalkracht wordt gebruikt in whirlpoolbaden, spritzbaden, verschillende douches en onderwaterstraalmassage.